Čištění města

Odtah a likvidace autovraků

Letní čištění města

Letním obdobím se rozumí doba od 1.4. do 31.10.

Zajištění čistoty města obsahuje: 

  • komplexní strojní a ruční vyčištění komunikací, jejich součástí a příslušenství,
  • komplexní strojní a ruční vyčištění ostatních souvisejících zpevněných i nezpevněných ploch, 
  • ruční a strojní čištění, 
  • strojní čištění po zimní údržbě, 

Další informace nebo připomínky můžete sdělit na tel. čísle  734 254 958.

Aktuální "Harmongram číštění města" naleznete v sekci "Služby městu -> Čištění města" nebo stačí kliknout na odkaz.