Čištění města


ČIŠTĚNÍ MĚSTA PO ZIMNÍ ÚDRŽBĚ 2017

Harmonogram čištění po zimní údržbě bez blokového značení na měsíc březen 2017

Čištění číslo

Termín čištění

Lokalita čištění s vyblokováním

1   13.3.2017  ul. PKH od Hodin k Máji
2   16.03.2017  ul. PKH od Máje k Pionýru obě strany
3   20.03.2017  ul. PKH od Pionýra k ul.Skalní obě strany
4   21.03.2017  ul. Rooseveltova,Kostelní,Školní
5   27.03.2017  ul. Valdštejnská celá (od stavby u křižovatky ul.Studentská) k Partyzánovi obě strany
6   28.03.2017  ul. Gluckova,Hamerská Janov obě strany

 

 

Letní čištění města 

Letním obdobím se rozumí doba od 1.4. do 31.10.

Zajištění čistoty města obsahuje: 

  • komplexní strojní a ruční vyčištění komunikací, jejich součástí a příslušenství,
  • komplexní strojní a ruční vyčištění ostatních souvisejících zpevněných i nezpevněných ploch, 
  • zajištění pravidelného sběru, svozu a likvidace odpadu z odpadkových košů,
  • ruční a strojní čištění, 
  • strojní čištění po zimní údržbě, 
  • likvidaci černých skládek,
  • čištění a výměna uličních vpustí, odvodnění komunikací a systému dešťové kanalizace.

Další informace nebo připomínky můžete sdělit na tel. čísle  734 254 958.


Harmonogram čištění města v roce 2017

Čištění číslo

Termín čištění

Lokalita komplexního blokového čištění

1  04.04.2017  ul. 9. května, Mostecká, Studentská, zadní trakt ul. Studentská
2 06.04.2017  ul. Bezručova, Gorkého, Ke Střelnici, Vančurova, J. Hory, K Loučkám, parkoviště u Citadely
3 11.04.2017  ul. Valdštejnská 2111-2113, 2106-2109, parkoviště ul. Mezibořská*, B. Němcové, Anglická,  PKH 2114-2116
4 13.04.2017  ul. PKH 2052-2058, Šafaříkova, Soukenická
5 18.04.2017  ul. Pod lesem, Tylova, Alešova, zadní trakt PKH 950-959
6 20.04.2017  ul. PKH od Máje k „Pionýráku“, Tyrše a Fügnera*, park Pionýrů
7 27.04.2017  ul. U Zámeckého parku, u Zám. parku 2086-2088,  Ukrajinská
8 04.05.2017  ul. Rooseveltova, Školní, za úřadem, Ruská celá 
9 11.05.2017  ul. Vinohradská, Jiráskova, Tržní* 
10 18.05.2017  ul. Smetanova*, Vodní, Čapkova
11 25.05.2017  Janov bl. D1-D4, Glückova
12 01.06.2017  ul. Větrná, Luční, Přátelství bl. H, I, J, K, L, P, Q
13 08.06.2017  ul. Školská,  bl. A, B, Nad potokem* Křižatecká*
14 15.06.2017  Janov – Hamerská včetně  bl. R1 – R3
15 22.06.2017  ul. Vilová, Loupnická, Janovská
16 29.06.2017  Hamr – ul. Hamerská, Na kopci, ČSA, Chemiků
17 07.09.2017  ul. Mlýnská, Sklářská, Jandečkova, PKH od „Pionýráku“ ke kruhovému objezdu v Janově
18 14.09.2017  ul. Skalní, Lesní, Janáčkova, Martinů, Mládežnická
19 21.09.2017  Spodní Osada – ul. Ladova, Vrchlického, Sukova, Mánesova, Jedličkova, Halasova, Šaldova, T20
20 27.09.2017  ul. Valdštejnská od Partyzána,  parkoviště pod poštou Máj, Karolíny Světlé Valdštejnská 913-923
21 03.10.2017  ul. Wolkerova, Komenského, Seifertova, Máchova
22 05.10.2017  parkoviště před Koldomem, ul. Dvořákova
23 12.10.2017  ul. Opltova, Husova, Prokopa Holého, Partyzánská, Lidická
24 19.10.2017  ul. Bartoškova, Dukelská, Nová, Svatopluka Čecha, Chudeřínská*
25 26.10.2017  ul. PKH od Máje k Hodinám, SKN, Žižkova, Haškova, Krátká, Emy Destinové, Nerudova

*Čištění komunikací společností SÚS. TSL zajišťují čištění chodníků u těchto komunikací

Komplexní blokové čištění bude prováděno takto:

•     čištění a odplevelení podél chodníků a komunikací

•     postřik a mechanické dočištění

•     úprava zeleně v přilehlém okolí (tzn. řez živých plotů)

•     ruční čištění

V době letních prázdnin, červenec – srpen, bude vynecháno komplexní blokové čištění z důvodu čerpání dovolených ze strany občanů města (aby nedocházelo k odtažení vozidel občanům, kterí bodou na dovolené) i zaměstnanců společnosti. V těchto měsících proběhne pouze kropení silnic proti prašnosti a odstraňování nečistot dle aktuálního stavu komunikací.