Čištění města


 

 

Letní čištění města 

Letním obdobím se rozumí doba od 4.4. do 26.10.

Zajištění čistoty města obsahuje: 

  • komplexní strojní a ruční vyčištění komunikací, jejich součástí a příslušenství,
  • komplexní strojní a ruční vyčištění ostatních souvisejících zpevněných i nezpevněných ploch, 
  • zajištění pravidelného sběru, svozu a likvidace odpadu z odpadkových košů,
  • ruční a strojní čištění, 
  • strojní čištění po zimní údržbě, 
  • likvidaci černých skládek,
  • čištění a výměna uličních vpustí, odvodnění komunikací a systému dešťové kanalizace.

Další informace nebo připomínky můžete sdělit na tel. čísle  734 254 958.


Harmonogram čištění města v roce 2018

Čištění číslo

Termín čištění

Lokalita komplexního blokového čištění

1  03.04.2018  ul. 9. května, Mostecká, Studentská, zadní trakt ul. Studentská
2 05.04.2018  ul. Bezručova, Gorkého, Ke Střelnici, Vančurova, J. Hory, K Loučkám, parkoviště u Citadely
3 10.04.2018  ul. Valdštejnská 2111-2113, 2106-2109, parkoviště ul. Mezibořská*, B. Němcové, Anglická, PKH 2114-2116
4 12.04.2018  ul. PKH 2052-2058, Šafaříkova, Soukenická
5 17.04.2018  ul. Tylova, Alešova, zadní trakt PKH 950-959
6 19.04.2018  ul. PKH od Máje k „Pionýráku“, Tyrše a Fügnera*, park Pionýrů
7 26.04.2018  ul. U Zámeckého parku (budou probíhat výkopové práce), u Zám. parku 2086-2088, Ukrajinská
8 03.05.2018  ul. Rooseveltova, Školní, za úřadem, Ruská celá
9 10.05.2018  ul. Vinohradská, Jiráskova, Tržní*
10 17.05.2018  ul. Smetanova*, Vodní, Čapkova
11 24.05.2018  Janov Jiřetínská, Holešická, Třebušická, Albrechtická, Školská (bl. D1-D4), Glückova
12 31.05.2018  ul. Větrná, Luční, Přátelství ( bl. H, I, J, K, L, P, Q)
13 07.06.2018  ul. Kopistská, pravá str. a spodní Glückova (bl. B, C) Nad potokem* Křižatecká*
14 14.06.2018  Janov – Hamerská včetně bl. R1 – R3
15 21.06.2018  ul. Vilová, Loupnická, Janovská
16 28.06.2018  Hamr – ul. Hamerská, Na kopci, ČSA, Chemiků
17 06.09.2018  ul. Mlýnská, Sklářská, Jandečkova, PKH od „Pionýráku“ k SOU Hamr
18 13.09.2018  ul. Skalní, Lesní, Janáčkova, Martinů, Mládežnická
19 20.09.2018  Spodní Osada – ul. Ladova, Vrchlického, Sukova, Mánesova, Jedličkova, Halasova, Šaldova, T20
20 27.09.2018  ul. Valdštejnská od Partyzána, parkoviště pod poštou Máj, Karolíny Světlé Valdštejnská 913-923
21 04.10.2018  ul. Wolkerova, Komenského, Seifertova, Máchova
22 11.10.2018  parkoviště před Koldomem, ul. Dvořákova
23 18.10.2018  ul. Opltova, Husova, Prokopa Holého, Partyzánská, Lidická
24 23.10.2018  ul. Bartoškova, Dukelská, Nová, Svatopluka Čecha, Horská Chudeřínská*
25 25.10.2018  ul. PKH od Máje k Hodinám, SKN, Žižkova, Haškova, Krátká, Emy Destinové, Nerudova

*Čištění komunikací společností SÚS. TSL zajišťují čištění chodníků u těchto komunikací

Komplexní blokové čištění bude prováděno takto:

•     čištění a odplevelení podél chodníků a komunikací

•     postřik a mechanické dočištění

•     úprava zeleně v přilehlém okolí (tzn. řez živých plotů)

•     ruční čištění

V době letních prázdnin, červenec – srpen, bude vynecháno komplexní blokové čištění z důvodu čerpání dovolených ze strany občanů města (aby nedocházelo k odtažení vozidel občanům, kterí bodou na dovolené) i zaměstnanců společnosti. V těchto měsících proběhne pouze kropení silnic proti prašnosti a odstraňování nečistot dle aktuálního stavu komunikací.