Čištění města


 

 

Letní čištění města 

Letním obdobím se rozumí doba od 2.4. do 27.10.

Zajištění čistoty města obsahuje: 

  • komplexní strojní a ruční vyčištění komunikací, jejich součástí a příslušenství,
  • komplexní strojní a ruční vyčištění ostatních souvisejících zpevněných i nezpevněných ploch, 
  • zajištění pravidelného sběru, svozu a likvidace odpadu z odpadkových košů,
  • ruční a strojní čištění, 
  • strojní čištění po zimní údržbě, 
  • likvidaci černých skládek,
  • čištění a výměna uličních vpustí, odvodnění komunikací a systému dešťové kanalizace.

Další informace nebo připomínky můžete sdělit na tel. čísle  734 254 958.


Harmonogram čištění města v roce 2020

Čištění číslo

Termín čištění

Lokalita komplexního blokového čištění

1  02.04.2020  ul. 9. května, Mostecká, Studentská, zadní trakt ul. Studentská
2 07.04.2020  ul. Bezručova, Gorkého, Ke Střelnici, Vančurova, J. Hory, K Loučkám, parkoviště u Citadely
3 09.04.2020  ul. Valdštejnská 2111-2113, 2106-2109, parkoviště ul. Mezibořská*, B. Němcové, Anglická, PKH 2114-2116
4 14.04.2020  ul. PKH 2052-2058, Šafaříkova, Soukenická
5 16.04.2020  ul. Tylova, Alešova, zadní trakt PKH 950-959
6 21.04.2020  ul. PKH od Máje k „Pionýráku“, Tyrše a Fügnera*, park Pionýrů
7 30.04.2020  ul. U Zámeckého parku 2086-2088, Ukrajinská
8 07.05.2020  ul. Rooseveltova, Školní, za úřadem, Ruská celá
9 14.05.2020  ul. Vinohradská, Jiráskova, Tržní*
10 21.05.2020  ul. Smetanova*, Vodní, Čapkova
11 28.05.2020  Janov Jiřetínská, Holešická, Třebušická, Albrechtická, Školská (bl. D1-D4), Glückova
12 04.05.2020  ul. Větrná, Luční, Přátelství ( bl. H, I, J, K, L, P, Q)
13 11.06.2020  ul. Kopistská, pravá str. a spodní Glückova (bl. B, C) Nad potokem*, Křižatecká*
14 18.06.2020  Janov – Hamerská včetně bl. R1 – R3
15 25.06.2020  ul. Vilová, Loupnická, Janovská
16 30.06.2020  Hamr – ul. Hamerská, Na kopci, ČSA, Chemiků
17 03.09.2020  ul. Mlýnská, Sklářská, Jandečkova, PKH od „Pionýráku“ k SOU Hamr
18 10.09.2020  ul. Skalní, Lesní, Janáčkova, Martinů, Mládežnická
19 17.09.2020  Spodní Osada – ul. Ladova, Vrchlického, Sukova, Mánesova, Jedličkova, Halasova, Šaldova, T20
20 24.09.2020  ul. Valdštejnská od Partyzána, parkoviště pod poštou Máj, Karolíny Světlé Valdštejnská 913-923
21 01.10.2020  ul. Wolkerova, Komenského, Seifertova, Máchova
22 08.10.2020  parkoviště před Koldomem, ul. Dvořákova
23 15.10.2020  ul. Opltova, Husova, Prokopa Holého, Partyzánská, Lidická
24 22.10.2020  ul. Bartoškova, Dukelská, Nová, Svatopluka Čecha, Horská, Chudeřínská*
25 29.10.2020  ul. PKH od Máje k Hodinám, SKN, Žižkova, Haškova, Krátká, Emy Destinové, Nerudova

*Čištění komunikací společností SÚS. TSL zajišťují čištění chodníků u těchto komunikací

Komplexní blokové čištění bude prováděno takto:

•     čištění a odplevelení podél chodníků a komunikací

•     postřik a mechanické dočištění

•     úprava zeleně v přilehlém okolí (tzn. řez živých plotů)

•     ruční čištění

V době letních prázdnin, červenec – srpen, bude vynecháno komplexní blokové čištění z důvodu čerpání dovolených ze strany občanů města (aby nedocházelo k odtažení vozidel občanům, kterí bodou na dovolené) i zaměstnanců společnosti. V těchto měsících proběhne pouze kropení silnic proti prašnosti a odstraňování nečistot dle aktuálního stavu komunikací.