Dopravní značení  


Typ dopravního značení

Vodorovné dopravní značení

Kolmé stání

Kolmé stání s úhlopříčným křížem

Podélné stání

Podélné stání s úhlopříčným křížem

Svislé dopravní značení

  • Zapůjčení dopravního značení
  • Zapůjčení zábran
  • Zabudování + montáž svislého dopravního značení
  • Dělící čáry 12cm
  • Přechodky, šipky, stop, atd.
  • Vyhrazené parkovací stání
  • Vyhrazení parkovacího místa svislým dopravním značením

 

Dopravní značení

Výkop + betonový základ bez materiálu ( sloupek, značka, upevnění dle skutečných nákladů )

Zapůjčení dopravní značky