Dopravní značení a komunikace

 • Zapůjčení dopravního značení
 • Zabudování + montáž svislého dopravního značení
 • Vyhrazené parkovací stání
 • Vyhrazení parkovacího místa svislým dopravním značením
 • Výkop + betonový základ bez materiálu ( sloupek, značka, upevnění dle skutečných nákladů )

 

Komunikace

Zajišťujeme tyto služby:

 • dlaždičské práce
 • pokládky zámkové dlažby, obrubníků
 • štěrkování cest, opravy živičným recyklátem, opravy výtluků na živičných vozovkách a chodnících
 • pokládku živičné směsi po rozkopávkách
 • řezání spár živičných povrchů
 • opravy kanalizačních vpustí
 • opravy mostků a zábradlí