O společnosti

Technické služby Litvínov s.r.o.

S.K.Neumanna 1521, 436 01 Litvínov 1 
IČO: 25423835, DIČ: CZ25423835
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17505

Datová schránka: ykg6jbn 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V roce 1960 byla založena rozpočtová organizace pod názvem Technické služby města Litvínova. Mezi stěžejní činnosti organizace patřilo po celou dobu její činnosti zajišťování údržby komunikací, od čištění až po opravy a údržby zeleně včetně zahradnických služeb. Zejména na území města Litvínov prováděla organizace údržbu veřejného osvětlení, odvoz komunálního odpadu, provozování veřejného koupaliště, údržbu dětských hřišť, údržbu kašen a vodotrysků, veřejných záchodků a správu městského pohřebiště.

V roce 2000 došlo ke změně právní formy z rozpočtové organizace Technické služby města Litvínova na obchodní firmu Technické služby Litvínov s.r.o., s tím, že rozsah činnosti pro město Litvínov zůstal v nosných činnostech zachován.

Společnost Technické služby Litvínov s.r.o. v současné době na území města Litvínov provádí čištění a úklid města, vývoz odpadkových košů, údržbu městské zeleně, údržbu cyklostezek, zimní údržbu, přenesenou správu veřejného osvětlení, správu a provozování dětských hřišť, údržbu kašen, správu a údržbu intravilánu a městského mobiliáře, provoz veřejných záchodků a správu městského pohřebiště.

Zakladatelem a jediným společníkem subjektu je Město Litvínov, IČ: 00266027. 

  

(L)  tsl brana 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Projekty podporované dotací EU

Naše organizace Technické služby Litvínov s.r.o. je partnerem projektu Výstavba víceúčelového hřřiště Tylova ul. v Litvínově, ktery byl doporučen k financování z 69. výzvy Regionálního programu II Severozápad pod registračním číslem projektu CZ 1.09/1.2.00/88.01359. Informace o projektu nalaznete na stránkách Městkéko uřadu Litvínov.

Všechny projekty na kterých se naše společnost podílela najdete zde, nebo
v Menu: Projekty ( Dotace, EU ).

baner EU