Městský hřbitov

Městský hřbitov se nachází na Lomské ulici, směr na obec Lom.

Technické služby zajišťují:

  • Vsyp na vsypové loučce
  • Rozptyl na rozptylové loučce
  • Rozebrání urnového hrobu (uložení urny)
  • Demontáž hrobového místa (likvidace)  
  • Pronájem kolumbárního okénka
  • Pronájem hrobového místa 
  • Pronájem urnového místa