Opravy místních komunikací

Provoz údržby místních komunikací

Provoz údržby a opravy místních komunikací zajišťuje komplexní služby v oblasti oprav všech komunikací, chodníků a opěrných zdí vč. jejich příslušenství a součástí v majetku města Litvínov. Tyto služby poskytujeme i soukromým subjektům a firmám.

 
   

Zajišťujeme služby:

dlaždičské práce – pokládky zámkové dlažby, obrubníků štěrkování cest, opravy živičným recyklátem opravy výtluků na živičných vozovkách a chodnících pokládku živičné smě­si po rozkopávkách mimo liniových staveb vysprávky asfaltovými emulzemi a kamenivem řezání spár živičných povrchů opravy kanalizačních vpustí opravy mostků a zábradlí, odtah a likvidaci autovraků.

Kontaktní osobou je p. Radek Brabec, tel.: 736 629 500