Pohotovost

PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:  tel. 734 233 077

POHOTOVOST na úseku veřejné zeleně, čištění města a zimní údržby:  tel. 734 254 958