SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím platný od 17.7.2018

Technické služby Litvínov s.r.o. podle §5 odst. 1 písm. F) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), stanovuje tento sazebník úhrad za poskytnutí informací.

Technické služby Litvínov s.r.o. jsou oprávněný podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nesmí přesáhnout věcné náklady povinného subjektu.
 
SAZEBNÍK
1. Hodnota pořízené informace
náklady na pořízení kopií - kopírování, tisk jednotlivých částí podkladových materiálů dle sazebníků činí
 formát 
 A4  jednostranně černobíle 1 kopie  0,90 Kč
   oboustranně černobíle 1 kopie  1,50 Kč
   jednostranně barevně 1 kopie  1,60 Kč
   oboustranně barevně 1 kopie  3,00 Kč
 A3    jednostranně černobíle 1 kopie  1,80 Kč
   oboustranně černobíle 1 kopie  3,40 Kč
   jednostranně barevně 1 kopie  3,80 Kč
   oboustranně barevně 1 kopie  7,00 Kč
 CD  pořízení informace na elektronický nosič 1ks 27,00 Kč
2. Náklady na odeslání informací
a) balné
 obálka   obálka C6 - malá    1 ks 1,00 Kč
 obálka C5 - střední   1 ks 1,50 Kč
 obálka C4 - velká   1 ks 2,00 Kč
b) náklady na poštovní služby ... dle platného ceníku České pošty
3. Náklady na vyhledání informací
 hodnota za každých započatých 30 minut (mimo prvních 30 minut)   125,00 Kč
 
Žadatel uhradí náklady na poskytnutí informace na základě výzvy do 60 dnů ode dne, kdy byla tato výzva žadateli doručena, a to bankovním převodem na bankovní účet č.ú. 78-7166740297/0100 s variabilním symbolem uvedeným ve výzvěnebo v hotovosti v pokladně Technických služeb Litvínov s.r.o., S. K. Neumanna 1521, Litvínov, kancelář č. 2, v pracovních dnech od 07:00 do 11:00 a  od 12:00 do 15:00.

INFORMACE BUDE POSKYTNUTA AŽ PO PROKAZATELNÉ ÚHRADĚ POŽADOVANÝCH NÁKLADŮ.