Údržba zeleně


V době vegetace

 • Prořezávání a hnojení trávníků

 • Jarní vyhrabávání travnatých ploch

 • Řez živých plotů

 • Geometrické tvarování keřů

 • Okopávky a pletí záhonů

 • Pletí a úprava mobilní zeleně ( v mísách )

 • Výsadba keřů, stromů, letniček a trvalek

 • Zálivka a přihnojení
 • Sekání trávy, vyhrabání vč.odvozu

 • Kácení suchých a nebezpečných stromů

 • Zdravotní prořezy stromů ( odstranění suchých větví )

 • Vyřezávání náletových dřevin

 • Likvidace nežádoucích plevelů

 • Zakládání trávníků

 • Úpravy terénu

V době vegetačního klidu

 • Zmlazování keřů - trnitých

 • Zmlazování keřů - netrnitých

 • Řez keřů - trnitých

 • Řez keřů - netrnitých

 • Odstranění ruderálních porostů ( ostružin a jiné plevele )

 • Odstranění stařin

 • Odstranění nevhodných dřevin Možno i v době vegetace

 • Průklest a kácení stromů