Výkony a služby 

  • údržba veřejného osvětlení 
  • údržba veřejné zeleně 
  • údržba a správa městského intravilánu 
  • údržba komunikací a chodníků 
  • správa hřbitova
  • čištění a úklid města 
  • údržba dětských hřiš