Zimní údržba

   


Zimní období trvá od 1.11. do 31.3.  

Zimní údržbou se rozumí soubor činností zajišťujících v zimním období odstranění, nebo alespoň zmírnění závad ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikací v určených časových lhůtách dle schváleného „Zařazení do pořadí a sledů dle požadavku na zimní údržbu".

Společnost nabízí na objednávku vykonávání této služby také soukromým osobám a komerčním subjektům.

Další informace nebo připomínky můžete sdělit na tel. čísle 734 254 958.

 

 

Na základě SoD č. KT/4396/08 o zimní údržbě uzavřené s Městem Litvínov, zajišťují Technické služby Litvínov s.r.o. schůdnost na chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic v následujícím pořadí:

I. pořadí - do 4 hod. od znečištění sněhem nebo náledím

Obslužná před Koldumem
Podkrušnohorská ulice od Koldumu po křižovatku s ul. Chudeřínská
Přátelství
Hamerská od křižovatky s Přátelství po křižovatku s Křižateckou
Gluckova
Valdštejnská
nám. Míru
Zahradní
Školní
Mostecká
9. května
Kostelní
Rooseveltova
autobusové nádraží
Tyrše a Fügnera od křižovatky se Studentskou po ulici Sokolská včetně
Smetanova
Žižkova
S. K. Neumanna od křižovatky se Žižkovou ke křižovatce s Podkrušnohorskou
všechny autobusové zastávky MHD
cyklostezka Litvínov - Louka
Horní Ves - horská osada vyjma komunikace z Horní Vsi do Šumné
přechody pro chodce na průjezdních úsecích státních silnic č. III/0138, III/0133 a III/2564

II. pořadí - do 12 hod. od znečištění sněhem nebo náledím

Luční
Sadová
Loupnická
Lesní
Skalní
Nerudova
Ukrajinská
Podkrušnohorská před čp. 950-9
Alešova
Tylova
Šafaříkova
Soukenická
Ruská
U Zámeckého parku
Ke Střelnici
Gorkého (průjezdná ulice)
Bezručova
Seifertova (průjezdná část ulice)
K Loučkám (průjezdná část ulice)
Hamerská od křižovatky s Lounickou ke křižovatce
s Přátelství
Studentská od křižovatky s Tyrše a Fügnera ke křižovatce
s Valdštejnskou
příjezd do průmyslové zóny Louka

     

Vodní                                                           
Čapkova
Vrchlického
Jedličkova
Sukova
Tržní
Jiráskova
Mezibořská
Vinohradská
Emy Destinové
Šaldova
Sklářská
Písečná
Nerudovo nám.
Martinů
Janáčkova
NádražníSchodiště v ul.:
Luční, Na Kopci u čp. 248, u zastávky MHD v Hamru-škola, za objektem „Sever“ v Janově, Studentská proti lékárně, Mostecká u bývalého Supraphonu, před Priorem, U hodin, před bývalou Jednotou na osadě, u bývalých dílen K9.

III. pořadí - do 48 hod. od znečištění sněhem nebo náledím

Křižatky
Nad potokem
Na Poslušnosti
Na Zátiší
Jiřetínská
Třebušická
Albrechtická
Holešická
Kopistská
u Scholy Humanitas
kolem Pilařského rybníka
Zámecký park
B. Němcové
parkoviště v Tylově ulici
parkoviště v Anglické ulici
parkoviště u obchodního střediska Krušnohor
parkoviště proti Máji
parkoviště na Lomské
Ladova
Mánesova
Halasova
Komenského
Dvořákova
Wolkerova
Vilová
Janovská
Mlýnská
Jandečkova
Chemiků
Na Kopci
Horská
K Louce - příjezd ke společnosti SčVaK

      Lidická
Partyzánská
Opltova
P. Holého
Husova
5. května
Karolíny Světlé
Anglická
Úzká
Krátká
Haškova
J. Hory
Vančurova
U Koldumu
Máchova
Bartoškova
U sportovní haly
Důl Pavel
V Březinkách
Buková
Hornická
Mládežnická
Čs. armády
Havířská
Horní
Chudeřínská
Dukelská
Sv. Čecha
Nová
nový hřbitov


Lomská od Divokého potoka podél Čechie a dále až ke křižovatce s 1/27 a podél S. K. Neumanna ke křižovatce se Žižkovou
chodník podél 1/27 od křižovatky S. K. Neumanna k novému hřbitovu

Na ostatních místních komunikacích, chodnících a průjezdních úsecích silnic, které nejsou uvedeny v předchozím přehledu, budou závady ve schůdnosti odstraněny nebo alespoň zmírněny nejpozději do 48 hodin po odstranění závad či jejich zmírnění na chodnících, komunikacích a průjezdních úsecích silnic, zařazených do III. pořadí.

Schůdnost odstraňováním sněhu a náledí se nezajišťuje na:

- cyklostezce Bílý sloup k bývalému dolu Hlubina
- cyklostezce napříč Litvínovem
- areál „Rekreační plocha Nové Záluží“

Sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí se nezajišťuje na místní komunikaci do Horní Vsi ze Šumné.

Nařízení města Litvínov č. 5/2013 soubor PDF